Blog Detail

Press Note & Photos of SKKSS 2022

03 Jan 22
Kala Academy
No Comments

Press Note & Photos of SKKSS 2022

Ajoy Chakrabarty Arati Ankalikar Tikekar Arshad Ali Khan Chandrashekhar Gandhi Debasish Bhattacharya Deepak Kshirsagar Dhananjay Hegde Jyoti Hegde Manjiri Asanare Kelkar Nitesh Sawant Prasad Khaparde Prashant and Nishant Mallick Ritishka Vernekar Sangeeta Katti Sonik Velingkar Swapnil Bhise Yogesh Samsi
Ajoy Chakrabarty