Blog Detail

Press Note of “Nupur” Classical Dance Festival 2022-23

08 Mar 23
Kala Academy
No Comments

Click here to read Press Note of Nupur Classical Dance Festival 2022-23

Varda Bedekar (Kathak Choreographer) Aarya Nande (Odissi) Dr. Sapana Kocharekar Naik (Bharatnatyam Choreographer) Ramya Suresh(Bharatanatyam) Akruti Tamhanker(Bharatnatyam)1 gauri Shanbag(Bharatnatyam) Shruti Gawas(Kathak) Aryaa Rege(Kathak) Navami Naik(Kathak) Manju Mahale(Bharatnatyam) Sakshi Shetye(Kathak) Sharvari Jamenis(Kathak) Amisha Adkonkadrd(Bharatnatyam) Saish Naik Nidhi Raikar(Bharatanatyam) Arpita Shirodkar (Kathak) Impana Kulkarni(Bharatanatyam)
Varda Bedekar (Kathak Choreographer)