Blog Detail

Press Note of Bio-Data (Artist)

12 Jan 22
Kala Academy
No Comments

Click here for Press Note of Bio-Data (Artist)

Arati Ankalikar Tikekar Yogesh Samsi Shakir Khan1 Sangeeta Katti Nitesh Sawant Dhananjay Hegde Deepak Kshirsagar Ajoy Chakrabarty Chandrashekhar Gandhi Ritishka Vernekar Debasish Bhattacharya Sonik Velingkar Prashant and Nishant Mallick Jyoti Hegde Manjiri Asanare Kelkar Swapnil Bhise Prasad Khaparde
Arati Ankalikar Tikekar